Nezávazná poptávka

Vyplňte nezávazně své údaje a my se Vám ozveme.

Jméno a příjmení *
Telefon *
+420
Hledat
  E-mail *
  Kolik si chci půjčit?
  100000 50000000
  Máte nemovitost k zajištění úvěru?*
  Ano
  Ne
  Adresa nemovitosti (v případě, že máte nemovitost k zajištění)
  Nahrát fotky nemovitosti
  Procházet soubory No file chosen
  Nemám foto
  Dodám později
  GDPR *

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů - plné znění zde.

  Nezávazná poptávka

  Vyplňte nezávazně své údaje a my se Vám ozveme.

  Jméno a příjmení *
  Telefon *
  +420
  Hledat
   E-mail *
   Kolik si chci půjčit?
   100000 50000000
   Máte nemovitost k zajištění úvěru?*
   Ano
   Ne
   Adresa nemovitosti (v případě, že máte nemovitost k zajištění)
   Nahrát fotky nemovitosti
   Procházet soubory No file chosen
   Nemám foto
   Dodám později
   GDPR *

   Souhlasím se zpracováním osobních údajů - plné znění zde.

   § 6

   Podezřelý obchod

   (1) Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, zejména pokud

   a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech,

   b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé,

   c) počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

   d) klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody,

   e) prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

   f) účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen,

   g) klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele,

   h) klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

   i) povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi, nebo

   j) klient odmítá podrobit se kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

   (2) Podezřelým je obchod vždy, pokud

   a) klientem, osobou ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, skutečným majitelem klienta, osobou jednající za klienta nebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je povinné osobě známa, je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17), nebo

   b) předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17).